Tin tức

Hoạt động nhóm hiệu quả với bảng Flipchart

Đã đăng vào
bảng flipchart hỗ trợ hoạt động nhóm hiệu quả tại trường học

Xã hội phát triển đòi hỏi nền giáo dục không ngừng cải tiến. Các tiết học hầu như không còn nhàm chán với lối dạy “đọc-chép”. Thay vào đó, học sinh được chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia các buổi thảo luận nhằm rèn luyện khả năng sáng tạo, phát triển các kĩ […]